Privacy

KELLY DELI (“Wij”) verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen en respecteren.

Dit beleid omschrijft de basis waarop wij de persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen of die u ons verstrekt.  Wij verzoeken u het onderstaande zorgvuldig te lezen om te begrijpen wat ons visie en onze handelswijze zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we die verwerken. Wij bewaren bepaalde basisgegevens als u onze website bezoekt en onderkennen het belang van veilige opslag van die gegevens en transparantie over ons gebruik van die gegevens.

In het kader van de Britse Data Protection Act 1998 (Wet op de Gegevensbescherming, de “Act”), is de gegevensbeheerder KELLY DELI te Boulevard Beaumarchais 78, in 75011 Parijs, Frankrijk (een bedrijf dat is geregistreerd in Parijs, Frankrijk onder nummer 522 147 271).

Dit beleid is van toepassing op onze website. Als u onze website via een link of op een andere manier verlaat, is het beleid van provider van de volgende website van toepassing. Wij hebben geen invloed op dat beleid of de voorwaarden van die website en wij adviseren u hun beleid te controleren voordat u zich toegang verschaft tot die website.

Gegevens die we van u kunnen verzamelen

Wij kunnen de volgende gegevens van u verzamelen en verwerken:

 • Gegevens die u verstrekt door formulieren in te vullen op onze website www.sushidaily.com/ (onze website). Dit omvat gegevens die zijn verstrekt bij registratie van gebruik van onze website, inschrijving voor onze diensten of een verzoek om nadere diensten. Wij kunnen u ook om gegevens vragen als u een probleem met onze website rapporteert.
 • Als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie opslaan.
 • We kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, maar u hoeft daar niet op te antwoorden.
 • Gegevens van uw bezoek aan onze website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, trafficgegevens, locatiegegevens, weblogs, besturingssysteem, gebruikt van zoekprogramma en andere communicatiegegevens, ongeacht of dit nodig is voor onze facturatiedoeleinden of anderszins en ongeacht de bronnen waartoe u zich toegang verschaft.

IP-adressen en cookies

We kunnen gegevens verzamelen over uw computer, eventueel met inbegrip van uw IP-adres, besturingssysteem en type zoekmachine, voor systeemadministratie en om collectieve informatie te verschaffen aan onze adverteerders. Dit zijn statistische gegevens over de zoekacties en -patronen van onze gebruikers die niet specifiek zijn per gebruiker en we zullen op deze manier geen persoonlijke gegevens verzamelen.

We kunnen gegevens verkrijgen over uw algemene internetgebruik door gebruik te maken van een cookiebestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgezet op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen we onze website verbeteren en betere en persoonlijkere service bieden. Wij kunnen daardoor:

 • Inschatten hoe groot ons publiek is en wat hun gebruikspatroon is.
 • Informatie opslaan over uw voorkeuren en op die manier onze website aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur.
 • Uw zoekacties versnellen.
 • U herkennen als u terugkeert op onze website.

U kunt weigeren om cookies te accepteren door uw zoekmachine zodanig in te stellen dat u het plaatsen van cookies weigert. Maar als u dat doet, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van onze website. Ons systeem verstuurt cookies zodra u inlogt op onze website, behalve wanneer u uw zoekmachine zo instelt dat cookies worden geweigerd.

Waar slaan we uw persoonlijke gegevens op?

De gegevens die we over u verzamelen kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Zo kunnen ook de gegevens worden verwerkt door medewerkers die buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers werken. Dergelijke medewerkers kunnen zich onder andere bezighouden met het vervullen van uw order, het verwerken van uw betalingsgegevens en het bieden van ondersteunende diensten. Door uw gegevens beschikbaar te stellen stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij nemen alle redelijkerwijs noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en conform dit privacybeleid wordt behandeld.

Helaas is verzending van gegevens via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen kunnen we niet garanderen dat uw gegevens veilig worden verzonden aan onze website; elke verzending is voor uw eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we strenge procedures en veiligheidsmaatregelen gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Gebruik van de gegevens

We gebruiken gegevens over u op de volgende manieren:

 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de voor u en uw computer meest effectieve manier wordt gepresenteerd.
 • Om u gegevens te verstrekken, producten of diensten die u van ons vraagt of waarvan wij verwachten dat u er interesse in hebt, als u hebt ermee hebt ingestemd dat wij u voor die doeleinden benaderen.
 • Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die u met ons hebt gesloten.
 • Om het u mogelijk te maken gebruik te maken van interactieve opties van onze diensten, als u daarvoor kiest.
 • Om u te informeren over verandering van onze dienstverlening.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken of uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, vink dan a.u.b. het daarvoor bestemde vakje aan op het formulier waarmee we uw gegevens verzamelen.

Verstrekking van uw gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan derden:

 • Indien we een bedrijf of activa kopen of verkopen; in dat geval kunnen we uw persoonlijke gegevens verstrekken aan de potentiële koper of verkoper van het bedrijf of de activa.
 • Als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te verstrekken of te delen om te voldoen aan een verplichting op grond van de wet, onze klanten, of anderen. Dit betreft ook het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties met als doel bescherming tegen fraude en beperken van kredietrisico’s.

Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen uw gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Wij zullen u in het algemeen informeren (voordat wij uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn die voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw gegevens te verstrekken aan derden voor die doeleinden. U kunt gebruik maken van uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te kruisen op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen.  U kunt ook te allen tijde van dat recht gebruikmaken door contact met ons op te nemen via KELLY DELI, Rue Yves Toudic 18 te 75010 Parijs in Frankrijk

Op bepaalde momenten kan onze website links bevatten van en naar de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en aan ons gelieerde bedrijven.  Als u een link volgt naar een van deze websites, verzoeken wij u te er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor dat beleid.  Controleer vooral dit beleid voordat u persoonlijke gegevens verstrekt aan deze websites.

Inzage in gegevens

Op basis van de Act hebt u inzagerecht in gegevens die we over u bezitten. Uw inzagerecht kunt u uitoefenen conform de Act. Elke keer dat u inzage verzoekt kunnen wij een bedrag van £10 in rekening brengen ter vergoeding van onze kosten voor het verstrekken van gegevens die we over u bezitten.

Wijziging van ons privacybeleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in ons privacybeleid worden bekendgemaakt op deze pagina en zonodig aan u bekendgemaakt per e-mail. We adviseren u echter om regelmatig deze pagina te bezoeken om op de hoogte te blijven van de nodige veranderingen.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunt u sturen aan KellyDeli, Rue Joubert 29, te 75009 Parijs in Frankrijk.